LDC-CM : “Message in this Trying Times”

CM Riodel

Maayong adlaw ka inyong tanan.

Una sa tanan ang atong pag salig sa Ginoo uban ang pag ampo nga giyahan atong gobyerno sa pagsulbad sa gikahadlokan nga COVID19.

Acts. 5:29 “Obey God rather than man”. Roma 8:28 “Nasayod kita nga diha sa tanang butang nag buhat ang Dios alang sa kaayohan niadtong nahigugma Kaniya….” follow verse 31 and 35. Dinhe nato MA-apply ang Matthew 18: 19 “where two or three gather in His name am I in the midst”

Kung kinahanglan sa panimalay ang pag simba ato buhaton agig cooperation tabang nato sa gobyerno Aron malikayan ang spreading of virus. Padayun ta bisan sa balay sa atong katungdanan sa stewardship.

The presence of God Drives the virus away. Ingun nga LDC-CM, mao kini atong apil sa pag-ampo.

1. Protection matag pamilya.
2. Giya ug kaalam sa Ginoo sa gobyerno.
3. Pagnaghiusa sa atong church to continue the activity of the Lord.
4. Blessings for all of us especially doctors, Nurses…

Rev. 3: 10 “Tungod Kay gituman MO man ang akong sugo nga magpailub ka, ilikay ko ikaw sa mga kallisdanan nga moabot sa kalibutan Aron pag-sulay sa tanang mga tawo.”

But outside the church just obey government. Dili kaayo kita palabi sa ato kahadlok isalig ta sa Ginoo ang tanan. Dili ta mawala sa Ginoo ingon PA ni Apostle Pablo.” buhi o patay kita Iya kita sa Ginoo”.

Ayaw MO paminaw sa mga fake news. Maminaw ta sa pasalig sa Ginoo.

Source: FB Messenger / Rev. Riodel Edward Manzano, CM / March 19, 2020

/UCM/ EA Eslao

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *